زنبور تریکوگراما و جلوگیری از آفت ساقه‌خوار در اراضی شالیزاری بابل

رهاسازی زنبور تریکوگراما

زنبور تریکوگراما و جلوگیری از آفت ساقه‌خوار در اراضی شالیزاری بابل


سید احمد طاهری معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از اولین رهاسازی زنبور تریکو گراما در نسل اول آفت ساقه خوار برنج دراراضی شالیزاری شهرستان بابل درسطح 360 هکتار خبرداد.

رهاسازی زنبور تریکوگراما

به گزارش امیلدان به نقل از خبرآنلاین منطقه مازندران، سیداحمد طاهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از اولین رهاسازی زنبور تریکو گراما درنسل اول آفت ساقه خوار برنج ازبیستم اردیبهشت ماه سال زراعی جاری در روستاهای مراکز جهاد کشاورزی بابلکنار ، بندپی غربی و گتاب این مدیریت درسطح 360 هکتار خبرداد .

وی با اشاره به اهمیت ویژه مبارزه بیولوژیک با آفت ساقه خوار برنج در کاهش هزینه تولید ، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تولید محصولات سالم خاطر نشان کرد : نصب تریکوکارت و استفاده از زنبور تریکوگراما با نظارت مسوولین ،کارشناسان حفظ نباتات مدیریت ومراکز وهمچنین کارشناسان بخش خصوصی شبکه مراقبت انجام شد .

مدیر جهاد کشاورزی درخاتمه تصریح کرد : درسال زراعی جاری مبارزه بیولوژیک با آفت ساقه خوار برنج با نصب تریکوکارت و استفاده از زنبور تریکوگراما ،درسه مرحله 6 هزار 600هکتار، مجموعا 19 هزارو800 هکتار دراین شهرستان انجام خواهد شد .

منبع: خبر آنلاین

برچسب ها:,

ثبت نظر